Referensuppdrag

Solna kopplingscentral

Solna kopplingscentral
Leverans: Juni 2016 och Mars 2018.
Projektet omfattade:
Leverans av en ny kopplingscentral med 16 utgående linjer och fyra matarledningar för banmätning med 15 kV 16,7 Hz i knutpunkt Solna. Tälläggsbeställning på nytt 22 kV 50 Hz hjälpkraftsställverk i äldre byggnadsdel.