Referensuppdrag

Spårbyte Nyköping-Jönåker

Nyköping-Jönåker
Strukton Rail utförde spårbyte, ballastrening och spårriktning på 1,8 mil järnväg mellan Nyköping och Jönåker i Södermanlands län. Arbetet genomfördes mellan17 juni och 28 juli 2013.