Referensuppdrag

Spårbyte Storvik - Morshyttan

Storvik – Morshyttan
Hela arbetet inkluderade spårbyte, ballastrening, kontaktledningsarbeten och byte av sju växlar. Utmed den fyra mil långa sträckan sänktes även ny optokabel på bägge sidor av spåret.