Spårväxelbyte Hässleholm

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Hässleholm driftplats

Status

Hässleholm driftplats
För att på ett effektivt sätt kunna ersätta de gamla växlarna med nya tog man hjälp av en så kallad Kirow-kran. Projektet var det första i Trafikverkets anläggningar att använda denna typ av kran, och metoden visade sig vara framgångsrik. Drygt 100 personer arbetade i växelbytet, varav 20 man styrde kranen. Arbetet utfördes under påskhelgen 2013.