Spårväxelbyte Hässleholm

Hässleholm driftplats
För att på ett effektivt sätt kunna ersätta de gamla växlarna med nya tog man hjälp av en så kallad Kirow-kran. Projektet var det första i Trafikverkets anläggningar att använda denna typ av kran, och metoden visade sig vara framgångsrik. Drygt 100 personer arbetade i växelbytet, varav 20 man styrde kranen. Arbetet utfördes under påskhelgen 2013.