Svealandsbanan 2011–2018

Kund

Trafikverket

Land

Sverige

Status

Avslutat

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift- och underhåll av baskontrakt Svealandsbanan.

Strukton fick förtroendet av Trafikverket att från och med 2011-10-01 starta upp totalentreprenaden.

Entreprenaden omfattar ca 235 km spår och 241 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Södertälje i öster via Eskilstuna till Valskog i Väster och från Kolbäck i norr till Flen i söder.

Totalt ingår det 7st bandelar i uppdraget.

Fakta: Svealandsbanan

Kund: Trafikverket

Etableringar: Eskilstuna

Start: 2011-10-01

Slut: 2016-09-30 *

*(Trafikverket har möjlighet att lösa ut 2 optionsår 1+1 vilket man också gjort)

 

Geografisk omfattning:

Bandel 450 Eskilstuna – Rekarne

Bandel 451 (Södertälje H) – (Södertälje S) – (Eskilstuna)

Bandel 452 (Folkesta) – Nybybruk

Bandel 453 Åkers Styckbruk – (Grundbro)

Bandel 490 (Rekarne) – (Valskog)

Bandel 493 (Rekarne) – (Kolbäck)

Bandel 494 Flens övre – (Eskilstuna C)

 

Frågor runt kontraktet kan ställas till Distriktschef Joakim Ahlström, Joakim.ahlstrom@strukton.se