Referensuppdrag

Täb 2 EST-arbeten

Roslagsbanan
Med en växande nordöstra del av Storstockholm behövs en Roslagsbana som klarar av att möta framtidens krav. Med denna upprustning ser vi till att skapa en kollektivtrafik som är både tillgänglig, säker och klimatsmart. ​Denna entreprenad omfattar utbyggnad av befintligt enkelspår mellan Täby Kyrkby och Kragstalund på Roslagsbanan. Detta utförs genom att befintligt spår rivs och sedan byggs allt nytt.

På grund av övrig geografi med vägar byggs ett spår (2020) sedan i etapp 2 (2021) färdigställs dubbelspåret.

Sträckan mellan stationerna Täby kyrkby och Kragstalund har en längd av ca 2 km och innefattar följande teknikområden:

· Kontaktledning inklusive fjärrstyrning av frånskiljare

· Elkraft 230/400V, Tele, Styr & Övervakning samt Växelvärme

· Signalanläggning

· Provisorier EST

· Rivning/demontering EST

Arbeten genomförs vid ett antal kortare insatser fram till hösten 2020 när Kårsta-grenen är avstängd från april till och med september.
Andra spåret samt komplett anpassning mot stationerna sker under 2021 sommaren.