Referensuppdrag

Upprustning Hagsätragrenen TB1

Hagsätragrenen TB1
Upprustningsarbetet på tunnelbanans gröna linje mellan Gullmarsplan och Hagsätra omfattade BEST-arbeten på 15 kilometer spår. Här ingick byte av växlar och installation av fjärrstyrd strömskene- och växelvärme, men även upprustning av 9 stationer och plattformsbyte på 7 stationer. 22 broar fick samtidigt nya tätningsskikt och renoverade kantbalkar. Tunnelbanesträckningen fick även nytt stängsel utmed hela sträckan, samt ny kanalisation och installation av ny optofiberkabel för stamnätet.