Referensuppdrag

Malmö och sydöstra Skåne

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Malmö och sydöstra Skåne. Entreprenaden omfattar ca 345 km spår och 535 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Burlöv i norr och till Trelleborg och Ystad i söder samt från Lernacken i Väster till Simrishamn i Öster. Totalt ingår det 9 st bandelar i uppdraget.

Kund: Trafikverket
Etableringar: Malmö och Ystad
Start: 2015-10-01
Slut: 2022-09-30 (Trafikverket har löst ut samtliga 2 options år (1+1))

Geografisk omfattning:
Bandel 901 Burlöv – Malmö C. Arlöv – Lockarp
Bandel 902 Malmö Rbg
Bandel 913 (Lockarp) – (Trelleborg)
Bandel 914 Trelleborg
Bandel 919 (Fosieby) – Lernacken
Bandel 960 Malmö C – (Svågertorp)
Bandel 961 (Lockarp) – Ystad
Bandel 962 Ystad Rbg
Bandel 969 (Ystad) – Tomelilla – Simrishamn