Malmö och sydöstra Skåne

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Ystad och Malmö

Status

Malmö och sydöstra Skåne
Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Malmö och sydöstra Skåne.
Strukton fick förtroendet av Trafikverket att från och med 2015-10-01 och 2022-09-30 starta upp totalentreprenaden. Entreprenaden omfattar ca 345 km spår och 535 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Burlöv i norr och till Trelleborg och Ystad i söder samt från Lernacken i Väster till Simrishamn i Öster. Totalt ingår det 9 st bandelar i uppdraget.

Fakta:
Kund: Trafikverket
Etableringar: Malmö och Ystad
Start: 2015-10-01
Slut: 2022-09-30 (Trafikverket har löst ut samtliga 2 options år (1+1))

Geografisk omfattning:
Bandel 901 Burlöv – Malmö C. Arlöv – Lockarp
Bandel 902 Malmö Rbg
Bandel 913 (Lockarp) – (Trelleborg)
Bandel 914 Trelleborg
Bandel 919 (Fosieby) – Lernacken
Bandel 960 Malmö C – (Svågertorp)
Bandel 961 (Lockarp) – Ystad
Bandel 962 Ystad Rbg
Bandel 969 (Ystad) – Tomelilla – Simrishamn

Frågor runt kontraktet kan ställas till Platschef Ola Billing, ola.billing@strukton.se
eller Distriktschef Pernilla Merkenius, pernilla.merkenius@strukton.se