Roslagsbanan

Kund

Trafikförvaltningen

Land

Sweden

Plats

Stockholm: Mörby

Status

Pågående

Roslagsbanan
Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikförvaltningen kontraktsarbeten på Roslagsbanan. Anläggningen är ca 65 km spår och ca 160 spårväxlar. I vårt uppdrag ingår att vi har ansvar för underhåll, planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till Roslagsbanan. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av el- och trafiksäkerhetsfunktioner på spåret. I vårt uppdrag ingår inte snöröjning.

Från och med den 7 januari 2013 har Strukton ett större övergripande ansvar för Roslagsbanans infrastruktur. Roslagsbanan är smalspårig med en spårvidd på 891 mm.

Start: 2013-01-07
Slut: 2024-01-06 (Trafikförvaltningen har förlängt kontraktet i två år)
Geografisk omfattning: Roslagsbanan stäcker sig från Östra station till Kårsta samt till Österskär och Näsbypark

Frågor runt kontraktet kan ställas till:
Platschef Alexan Kochkarian; alexan.kochkarian@strukton.se eller
Distriktschef Daniel Liljegren, daniel.liljegren@strukton.se