Södra stambanan 1

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Södra stambanan 1.

Strukton fick ytterligare en gång förnyat förtroendet av Trafikverket att från och med 2021-05-01 starta upp totalentreprenaden. Entreprenaden omfattar ca 490 km spår och 421 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Åby i norr och Nässjö i söder. Till detta kommer sträckan mellan Kimstad och Finspång. Totalt ingår det 7 st bandelar i uppdraget.

Fakta:
Kund: Trafikverket
Etableringar: Norrköping, Linköping, Mjölby och Tranås
Start: 2021-05-01
Slut: 2026-04-30 (Trafikverket har möjlighet att lösa ut 2 optionsår)
Geografisk omfattning:
Bandel 502 Linköping
Bandel 503 Norrköping Rbg
Bandel 504 Norrköping
Bandel 505 Åby – (Norrköping) – (Linköping) – (Mjölby)
Bandel 563 Finspång-(Kimstad)
Bandel 810 Mjölby
Bandel 811 (Mjölby) – (Nässjö)