Referensuppdrag

Stockholm Mitt

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Stockholm Mitt. Entreprenaden omfattar järnvägsanläggningen från Ulriksdal och Sundbyberg i norr till Älvsjö i söder. Totalt ingår det 6 st bandelar i uppdraget.

Start: 2017-05-01
Slut: 2024-04-30 (Trafikverket har löst ut 2 optionsår)

Geografisk omfattning:
Bandel 401 Ulriksdal – Stockholms central – Älvsjö
Bandel 403 Tomteboda – Huvudsta
Bandel 404 (Karlberg) – Sundbyberg
Bandel 405 (Tomteboda) – Stockholms norra – Värtan
Bandel 406 (Älvsjö godsbangård) – Liljeholmen
Bandel 407 Älvsjö godsbangård