Stockholms tunnelbana

Kund

SL

Land

Sweden

Plats

Stockholm: Västberga och Hammarbydepån.

Status

Pågående

Stockholms tunnelbana
I Stockholm driftar och underhåller Strukton Rail hela tunnelbanesystemet på uppdrag av Trafikförvaltningen (TF). Anläggningen är ca 110 km spår och ca 750 spårväxlar. I vårt ansvar ingår utöver underhållet även planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till tunnelbanesystemet. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, lotsar, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av El- och trafiksäkerhetsfunktioner på spåret.

Från och med den 7 januari 2013 har Strukton ett större övergripande ansvar för tunnelbanans infrastruktur. Entreprenaden omfattar samtliga tre linjer.

Start: 2013-01-07
Slut: 2024-01-06 (Trafikförvaltningen har förlängt kontraktet två år).

Geografisk omfattning: samtliga linjer (Röd, Blå, Grön).

Frågor runt kontraktet kan ställas till:
Platscheferna Johan Zetterholm, johan.Zetterholm@strukton.se,
Oscar Lindberg, oscar.lindberg@strukton.se,
Philip Bergqvist philip.bergqvist@strukton.se
Distriktschef Daniel Liljegren, daniel.liljegren@strukton.se