Svealandsbanan

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift- och underhåll av baskontrakt Svealandsbanan.

Entreprenaden omfattar ca 235 km spår och 241 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Södertälje i öster via Eskilstuna till Valskog i Väster och från Kolbäck i norr till Flen i söder. Totalt ingår det 7 st bandelar i uppdraget.

Kund: Trafikverket
Etableringar: Eskilstuna
Start: 2018-10-01
Slut: 2025-09-30

Geografisk omfattning:
Bandel 450 Eskilstuna – Rekarne
Bandel 451 (Södertälje H) – (Södertälje S) – (Eskilstuna)
Bandel 452 (Folkesta) – Nybybruk
Bandel 453 Åkers Styckbruk – (Grundbro)
Bandel 490 (Rekarne) – (Valskog)
Bandel 493 (Rekarne) – (Kolbäck)
Bandel 494 Flens övre – (Eskilstuna C)