Västra Götaland - Göteborg

Kund

Trafikverket

Land

Sweden

Plats

Göteborg

Status

Avslutat

Västra Götaland – Göteborg
Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Västra Götaland Göteborg.
Strukton fick förtroendet av Trafikverket att från och med 2017-09-01 starta upp utförarentreprenaden. Entreprenaden omfattar ca 410 km spår och 659 spårväxlar och sträcker sig i stora drag över hela Göteborgs pendeltågupplägg inkl. Sävenäs godsbangård.
Totalt ingår det 7 st. bandelar i uppdraget.

Fakta:
Kund: Trafikverket
Etableringar: Göteborg
Start: 2017-09-01
Slut: 2022-08-31 (Trafikverket har valt att inte lösa ut optionsåren)
Geografisk omfattning:
Bandel 601 Göteborg närställverksområde
Bandel 602 Sävenäs rbg
Bandel 603 Göteborg Kville – Göteborg Skandiahamnen
Bandel 612 Alingsås – (Partille)
Bandel 625 (Göteborg Kville) – Stenungsund
Bandel 626 (Almedal) – Kungsbacka
Bandel 634 Älvängen – (Göteborg Marieholm)

Frågor runt kontraktet kan ställas till Platschef Håkan Damgren, hakan.damgren@strukton.se
eller Distriktschef Peter Adamiec, peter.adamiec@strukton.se

Kontraktet för Västra stambanan 2012-06-01 till 2017-08-31 blev förlängt och det nya uppdraget från Trafikverket gäller till och med 2022-08-31.