Referensuppdrag

Lidingöbanan och Spårväg city

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikförvaltningen kontraktsarbeten på Lidingöbanan och på Spårväg city. Anläggningarna är ca 20 km spår och 80 spårväxlar. I vårt uppdrag ingår att vi har ansvar för underhåll, planering för reinvesteringar (förnyelse av infrastrukturen), spårplanering och avrop för alla typer av tjänster med koppling till Roslagsbanan. Vi erbjuder exempelvis spårtransporter, tillsyn, skydds- och säkerhetsplanering och ger utbildningar i alla typer av trafiksäkerhetsfunktioner på spåret, TRI. I vårt uppdrag ingår inte snöröjning.

Från och med den 1 maj 2018 har Strukton övergripande ansvar för Lidingöbanan och Spårväg city infrastruktur. Strukton tog över detta uppdrag i samband med att Strukton förvärvade Eltel som hade detta uppdrag i sin portfölj.

Start: 2018-05-01
Slut: 2024-09-30 (Trafikförvaltning har möjlighet att lösa ut en option om ytterligare 3 månader)
Geografisk omfattning: Lidingöbanan stäcker sig från Ropsten till Gåshaga brygga och Spårväg City från T-centralen till Waldemarsudde.