Södra stambanan 2: del 1

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Södra stambanan 2 del 1. Entreprenaden omfattar ca 500 km spår och 434 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Nässjö i norr och till Hässleholm i söder. Till detta kommer sträckan mellan Älmhult – Olofström. Totalt ingår det 7 st bandelar i uppdraget.

Kund: Trafikverket
Etableringar: Nässjö, Alvesta, Hässleholm
Start: 2018-10-01
Slut: 2023-09-30 (Trafikverket har möjlighet att lösa ut 2 optionsår)
Geografisk omfattning:
Bandel 813 (Nässjö) – (Alvesta)
Bandel 814 Alvesta – (Älmhult)
Bandel 815 (Älmhult) – (Hässleholm)
Bandel 816 Nässjö Rbg
Bandel 817 Nässjö
Bandel 820 Alvesta Rbg
Bandel 851 (Älmhult) – Olofström

Frågor runt kontraktet kan ställas till Platschef Rikard Hallgren, rikard.hallgren@strukton.se