Öresundsbrons järnvägsinfrastruktur

Kund

Øresundsbro Konsortiet

Land

Sweden Denmark

Plats

Malmö och Norra brofästet

Status

Pågående

Strukton Rail utför underhåll på Öresundsbron.
Underhåll av Öresundsbrons järnvägsinfrastruktur.
Strukton Rail utför på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet underhåll av ban, signal och kontaktledningsanläggning på Öresundsbron.
Strukton fick förtroendet av Øresundsbro Konsortiet att från och med 2021-04-01 starta upp underhållsentreprenaden. Entreprenaden omfattar ca 34 km spår och 8 spårväxlar och sträcker sig från Lernacken i norr och till Københavns Lufthavn Kastrup i söder.

Fakta:
Kund: Øresundsbro Konsortiet
Etableringar: Malmö och norra brofästet
Start: 2021-04-01
Slut: 2027-03-31 (Øresundsbro Konsortiet har möjlighet att lösa ut 4 optionsår (1+1+1+1))

Geografisk omfattning:

Bandel 990 Lernacken – Peberholmen
Bandel — Peberholmen – Københavns Lufthavn Kastrup

Frågor runt kontraktet kan ställas till Platschef Tomas Hammarsten, tomas.hammarsten@strukton.se
eller Distriktschef Pernilla Merkenius, pernilla.merkenius@strukton.se