Referensuppdrag

Öresundsbrons järnvägsinfrastruktur

Strukton Rail utför på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet underhåll av ban, signal och kontaktledningsanläggning på Öresundsbron.

Entreprenaden omfattar ca 34 km spår och 8 spårväxlar och sträcker sig från Lernacken i norr och till Københavns Lufthavn Kastrup i söder.

Kund: Øresundsbro Konsortiet
Etableringar: Malmö och norra brofästet
Start: 2021-04-01
Slut: 2027-03-31 (Øresundsbro Konsortiet har möjlighet att lösa ut 4 optionsår (1+1+1+1))

Geografisk omfattning:

Bandel 990 Lernacken – Peberholmen
Bandel — Peberholmen – Københavns Lufthavn Kastrup

Frågor runt kontraktet kan ställas till Platschef Tomas Hammarsten, tomas.hammarsten@strukton.se.