Referensuppdrag

Västra Södra stambanan

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Västra Södra stambanan.
Entreprenaden omfattar ca 645 km spår och 241 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Järna i öster och till Hallsberg i väster samt från Järna till Åby, Åby till Katrineholm och från Flen till Oxelösund. Totalt ingår det 6 st bandelar i uppdraget.

Kund: Trafikverket
Etableringar: Vingåker och Nyköping
Start: 2021-05-01 (bandel 421, 422 och 492)
Start: 2021-09-01 (bandel 414, 416 och 420)
Slut: 2026-08-31 (Trafikverket har möjlighet att lösa ut 2 optionsår)
Geografisk omfattning:
Bandel 414 (Järna) – (Katrineholm)
Bandel 416 (Katrineholm) – (Hallsberg)
Bandel 420 Katrineholm
Bandel 421 (Järna) – (Åby)
Bandel 422 (Katrineholm) – (Åby)
Bandel 492 Oxelösund – (Flens övre)