Västra Södra stambanan

Strukton Rail utför på uppdrag av Trafikverket drift och underhåll av baskontrakt Västra Södra stambanan.
Entreprenaden omfattar ca 645 km spår och 241 spårväxlar och sträcker sig i stora drag från Järna i öster och till Hallsberg i väster samt från Järna till Åby, Åby till Katrineholm och från Flen till Oxelösund. Totalt ingår det 6 st bandelar i uppdraget.

Kund: Trafikverket
Etableringar: Vingåker och Nyköping
Start: 2021-05-01 (bandel 421, 422 och 492)
Start: 2021-09-01 (bandel 414, 416 och 420)
Slut: 2026-08-31 (Trafikverket har möjlighet att lösa ut 2 optionsår)
Geografisk omfattning:
Bandel 414 (Järna) – (Katrineholm)
Bandel 416 (Katrineholm) – (Hallsberg)
Bandel 420 Katrineholm
Bandel 421 (Järna) – (Åby)
Bandel 422 (Katrineholm) – (Åby)
Bandel 492 Oxelösund – (Flens övre)