Duvbo-Spånga, etapp 1 på Mälarbanan

Arbetet är en del av Trafikverkets fyrspårsutbyggnad på Mälarbanan sträckan Tomteboda-Kallhäll och syftet med entreprenaden är att förstärka och bredda järnvägsterrassen för fyrspår på en ca 500 meter lång sträcka i Spånga.

Arbetet kommer att utföras under vår och sommar 2023 med tyngdpunkt på en sex veckor lång avstängningsperiod under juli och augusti. Markarbeten som kan utföras säkert vid sidan av befintliga spår kommer att utföras som förarbeten inför trafikavstängningen. Dessa arbeten planeras att starta under april månad.

Projektet omfattar bland annat att spår och växlar ska demonteras och flyttas åt sidan för att ge plats åt markarbeten under de befintliga spåren, även befintlig kontaktledningsanläggning ska rivas. Markarbetet omfattar bland annat schakt och bortforsling av befintliga massor ner till en nivå på ca 1,8 meter under befintlig markyta. Därefter ska banunderbyggnaden återbyggas med nytt frostisolerings- och förstärkningslager.

När markarbetet är färdigt kommer BEST-anläggningen successivt att återbyggas till ursprunglig spårkonfiguration. Återbyggnaden av BEST-anläggningen sker med delvis nytt och delvis återanvänt material.

Trafikavstängningen kommer att avslutas med ibruktagning av alla system inklusive signalanläggningen.

Avslutas våren 2024.