Referensuppdrag

Länsbanorna i Östergötland och östra Småland

Uppdragsgivare för underhållskontraktet är Trafikverket och kontraktet sträcker sig från oktober 2023 till september 2028 med möjlighet till 2 optionsår. Kontraktet är totalt värt 612 miljoner kronor över sju år.

Anläggningen omfattar cirka 555 000 spårmeter järnväg på sträckningarna. Entreprenaden innefattar förebyggande och avhjälpande underhåll.