Underhåll Helsingborgs Hamn

Uppdragsgivare är Helsingborgs Hamn AB och kontraktet börjar gälla 2023-06-01 och löper därefter i 3 år med möjlighet till förlängning i 2+2+1 år.

Kontraktet omfattar underhåll och reparationer av hamnens spår- och växlar samt kontroll av värmesystem för växlar. Utöver dessa åtgärder ingår även att tillhandahålla resurser för felavhjälpning och OPA.