Referensuppdrag

Kontaktledningsupprustning i Eslöv

Uppdragsgivare är Trafikverket och arbetet kommer att starta under våren 2023.

Arbetet i Eslöv omfattar en ny kontaktledningsanläggning där gamla bryggor och stolpar byts ut mot nya. Arbetet omfattar även signal- och banarbete för att skapa snabbare infarter för tågen till spår 1 och 2 på stationen.

Arbetet kommer till stor del att utföras under ett antal helger 2023 och 2024 med längre totalavstängningar på Södra Stambanan.  Arbetet kommer att ställa stora krav på noggrann planering och samordning mellan olika teknikslag eftersom delar av den nya utrustningen kommer att placeras väldigt nära befintlig anläggning.

Avslutas vinter 2024.