Hammarby kanal-Nacka, Bana, mark och strömskena

Kontraktet FUT Hammarby kanal-Nacka, Bana, mark och strömskena avseende tunnelbanans förlängning av blå linje till Nacka och söderort omfattar byggnation av spår, strömskena, utrymningsvägar bestående av betongmarkplattor samt betongkanalisation på den cirka 5 km långa dubbelspårssträckan. Hela sträckan är placerad under jord. Entreprenaden är uppdelad i fyra olika delområden vilka även motsvarar de nya stationerna Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka.

Uppdragsgivare är SL Nya Tunnelbanan AB, Trafiknämnden Region Stockholm. Planeringsfasen startar under hösten 2023 och produktionen på sträckan planeras att starta hösten 2026.

Entreprenaden planeras att avslutas i april 2029.