Ramavtal mindre BEST

Upphandlingen kommer att användas av hela Trafikverket och omfattar både avropstjänster som förnyade konkurrensutsättningar av mindre entreprenader.

Ramavtalet gäller i 3 år med option på ytterligare 1+1 år.