Richard Aveno - Teknisk projektledare

Hur är det egentligen att arbeta som projektledare på Strukton Rail? Läs Richards berättelse om hans väg till järnvägsbranschen.

Hejsan Richard! Vad gör du som teknisk projektledare?
Hej! Som el-konstruktör/teknisk projektledare fokuserar jag för det mesta på att granska och uppdatera ritningar. Jag kontrollerar även att olika dokument uppfyller de krav som våra kunder har.

Utöver denna roll har jag även jobbat med statuskontroller där jag åkt ut till olika järnvägsanläggningar och kontrollerat att anläggningarna fungerar som de ska samt åtgärdat fel vid behov. I nuläget testar jag också på idrifttagning. Jag får vara ute på site och ta järnvägsanläggningar i drift innan de skickas till leveransplacering.

Vad hade du för förväntningar när du började?
Mina förväntningar var att jag skulle hålla på med elkonstruktion helt och hållet och bara arbeta med just det, men det blev mer än jag förväntade mig! Jag får chansen att hålla på med allt möjligt vilket jag tycker är väldigt bra då det har gett mig en helhetsförståelse för hur vi jobbar i Strukton och just på kraftavdelningen.

Hur ser en typisk dag ut?
En vanlig dag börjar oftast med att jag går igenom mejl för att se om det är något brådskande som måste prioriteras under dagen. Sedan är det bara att fokusera på det projekt som man jobbar med just för tillfället. Det kan vara att uppdatera underlag såsom kretsscheman, kabeltabeller, apparatlistor och layouter med mera. Till exempel kan det hända att man väljer att installera en ny apparat som inte finns i anläggningen och då måste man tänka på att det ska finnas dokumenterat i olika underlag.

Att vara kallad till möte är inte heller ovanligt under en dag. Det kan vara möte med kunder, leverantörer samt interna möten. Det förekommer även en eller två kafferaster med kollegor.

Hur skulle du beskriva arbetskulturen på Strukton?
Jag skulle beskriva det med ordet – ” tillit ”. Hos oss så litar man mycket på sina kollegor, att de involverade i ett projekt gör de arbetsuppgifter de har blivit tilldelade.

Varför valde du det yrket du har?
Jag valde yrket för att det känns som ett yrke med goda framtidsutsikter samt att jag får möjlighet att variera arbetsuppgifter.

Vad är det bästa med ditt jobb?
Att det är väldigt varierande. Jag kan vara inne på kontoret vissa dagar och andra dagar kan jag vara ute på fält.

Hur har din resa sett ut till där du är nu?
Min resa har varit väldigt lärorikt då jag direkt efter examen påbörjade min praktik på Strukton för att sedan få en sommaranställning och till slut även tillsvidareanställning. Jag har lärt mig mycket på de tre åren jag har varit anställd och jag fortsätter att utvecklas och lär mig mer varje dag.

Hur ser du på framtiden?
Jag tror att man som elkraftsingenjör har många möjligheter att variera mellan olika roller.
I framtiden tror jag att jag kan kalla mig ”expert” eller i alla fall att jag kan mycket inom ett område som jag har inriktat mig på. I nuläget kan jag inte bestämt säga vilket område detta kommer vara då jag fortfarande testar mig fram på olika saker jag tycker är roligt.

Vad skulle du säga till den som har tankar på att söka sig till Strukton Rail?
Är du på jakt efter spännande uppgifter så är det rätt att välja Strukton. Inom branschen är det väldigt brett med roller och man kan hålla på med det man tycker är roligt. Och självklart ska den som söker våga testa att ge sig på andra roller än den man blir anställd som. Våga prova på och testa saker som man vanligtvis inte håller på med. Inom Strukton har man chans att få göra detta och det tycker jag man ska ta fördel av!